Cognitieve symptomen

Naast positieve symptomen (hallucinaties en/of wanen), hebben patiënten met een psychotische stoornis vaak vooral veel last van de negatieve en cognitieve symptomen. Bij negatieve symptomen kan het bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, gebrek aan interesse en initiatief en een afgevlakt gevoel. Cognitieve symptomen is een verzamelterm voor klachten op het gebied van concentratie, aandacht, geheugen, maar ook in de organisatie van het denken. Vooralsnog kunnen we hier in de behandeling helaas nog onvoldoende grip op krijgen, terwijl we de positieve symptomen vaak goed kunnen behandelen met antipsychotica. Samen met patiënten zijn we daarom hard op zoek naar meer behandelmogelijkheden, die zich ook op deze beperkingen richt. Met dit onderzoek hopen we hier een bijdrage aan te kunnen leveren.