Deelnemers

Op de pagina over de onderzoeksopzet zag u al dat we op zoek zijn naar deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar en die gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis. Onder een psychotische stoornis vallen de volgende diagnoses:

  • Schizofrenie
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizoaffectieve stoornis
  • Psychotische stoornis NAO

Wanneer u een van bovenstaande diagnoses heeft kunt u in principe aan ons onderzoek deelnemen. Daarnaast is ook het volgende van belang voor deelname.

  • U moet in staat zijn om het doel en de details van het onderzoek te begrijpen om schriftelijk toestemming te kunnen verlenen.
  • Wanneer u antipsychotica gebruikt moet u tenminste twee weken ingesteld zijn op een stabiele dosis.

Voor vrouwelijke deelnemers gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden. Wanneer u interesse heeft zullen deze door iemand van ons onderzoeksteam met u besproken worden.