Doelstellingen

Waarom dit onderzoek?
Veel mensen met een psychose houden last van klachten en problemen met het denkvermogen, zoals moeite met aandacht, concentratie en geheugen. Hierdoor kunnen zij vaak minder goed hun normale bezigheden uitvoeren. We zien deze problemen bij zowel mannen als vrouwen. Bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn geweest, zijn deze problemen vaak minder erg dan bij mannen en dan bij vrouwen na de overgang. We denken dat het hormoon oestrogeen hierbij een rol speelt. Dit hormoon heeft vele functies in het lichaam. Bij vrouwen is er echter meer oestrogeen in het bloed aanwezig dan bij mannen. We denken dat oestrogeen ook een beschermend effect kan hebben op de hersenen bij een psychose. Dit zou het verschil in klachten tussen mannen en vrouwen kunnen verklaren.

Uitgebreidere informatie over man-vrouwverschillen vindt u hier.

Waarom raloxifeen?
Het medicijn raloxifeen werkt ongeveer hetzelfde als oestrogeen. We denken dat het daarom een vergelijkbare beschermende werking kan hebben op de hersenen. Het middel kan gebruikt worden door zowel mannen als vrouwen. In dit onderzoek willen we nagaan of raloxifeen een gunstig effect heeft bij mensen die een psychotische stoornis hebben. We gaan hierbij onderzoeken of het de psychotische klachten vermindert, het denkvermogen verbetert en of mensen daardoor ook weer beter gaan functioneren.

Uitgebreidere informatie over raloxifeen vindt u hier.