Man-vrouw verschillen

man-versus-vrouw Al jaren weten we dat er duidelijke man-vrouw verschillen zijn bij psychotische stoornissen. Misschien kent u dit wel in uw eigen omgeving. Zo komt de ziekte schizofrenie 1,4 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Als vrouwen met de ziekte geconfronteerd worden, hebben ze vaak een minder heftig en chronisch beloop, hoeven ze minder vaak opgenomen te worden en reageren zij over het algemeen beter op behandeling.

Wanneer we kijken naar het beloop van de ziekte valt op dat symptomen bij vrouwen vaak op latere leeftijd optreden in vergelijking met mannen. Als we specifiek naar vrouwen kijken zien we bovendien een opvallende stijging van het aantal ziektegevallen na de overgang of menopauze. Deze vrouwen ervaren vaak ernstigere symptomen dan hun jongere lotgenoten. We denken dat dit verschil komt doordat vrouwen die nog niet in de overgang zijn, meer oestrogeen in hun bloed he
bben. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een psychose vaker voorkomt op momenten tijdens de menstruatiecyclus wanneer het oestrogeenniveau in het bloed laag is, en dat vrouwen met een psychose sowieso lagere oestrogeenwaarden hebben dan gezonde vrouwen.