Onderzoeksopzet

Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar 154 deelnemers, zowel mannen als vrouwen. Om het effect van raloxifeen goed te kunnen onderzoeken, vergelijken we het met een placebo. Dit is een tablet zonder werkzame stoffen. De helft van de deelnemers zal raloxifeen krijgen en de andere helft de placebo. Wie raloxifeen krijgt en wie de placebo wordt door een loting bepaald en dit blijft geheim voor zowel de deelnemers als de onderzoekers.

Als u deelneemt aan de studie, gebruikt u de studiemedicatie gedurende twaalf weken, naast uw normale behandeling met antipsychotica. In deze twaalf weken wordt u in totaal vier keer in het UMC Utrecht gezien door iemand van ons onderzoeksteam. Er worden tijdens deze bezoeken vragenlijsten afgenomen en er wordt bloed geprikt en een kort lichamelijk onderzoek verricht. Voor elk bezoek krijgt u een financiële vergoeding.

Aan het einde van het onderzoek zullen we analyseren of raloxifeen inderdaad een effectief medicijn is voor het verbeteren van symptomen en het denkvermogen bij patiënten met een psychotische stoornis.

Alles nog even op een rijtje.

Wie kan er deelnemen?

 • Mannen en vrouwen met een psychotische stoornis.
 • Die ouder dan 18 jaar zijn.

Wat?

 • Vragenlijsten.
 • Cognitieve taken om het denkvermogen en concentratie te meten
 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloed prikken.
 • Taaltaak.
 • Speekselafname voor DNA onderzoek.

Hoe?

 • 154 deelnemers in zowel Nederland als België.
 • Twaalf weken studiemedicatie gebruiken (raloxifeen of placebo).
 • Vier bezoeken (in totaal negen uur bij aanvang, na zes en twaalf weken en na negen maanden).
 • Drie telefonische controles (na twee weken en na één en twee jaar).
 • Uw deelname wordt vergoed: €20,- per visite (€80,- totaal).

tabel website rapsodi